Karmasathi Prakalpa

SL NO. Description View & Download
1 Notification of KARMASATHI Prakalpa
2 Application Form(English)
3 Application Form(Bengali)
4 PROFORMA FOR SCHEMES(English)
5 PROFORMA FOR SCHEMES(Bengali)
Sl.NoProject NameModel SchemeView & Download
1Plastic GranulesBeneficiary's own contribution
2Wooden FurnitureBeneficiary's own contribution 10 %
3Wooden FurnitureBeneficiary's own contribution 5 %
4Wheat GrindingBeneficiary's own contribution 10 %
5Wheat GrindingBeneficiary's own contribution 5 %
6Village BakeryBeneficiary's own contribution 10 %
7Village BakeryBeneficiary's own contribution 5 %
8VermicelliBeneficiary's own contribution 10 %
9VermicelliBeneficiary's own contribution 5 %
10VermicelliBeneficiary's own contribution 5 %
11Tomato SauceBeneficiary's own contribution 10 %
12Tomato SauceBeneficiary's own contribution 5 %
13Steel FurnitureBeneficiary's own contribution 10 %
14Steel FurnitureBeneficiary's own contribution 5 %
15Steel AlmirahBeneficiary's own contribution 10 %
16Steel AlmirahBeneficiary's own contribution 5 %
17Solapith (Indian Cork)Beneficiary's own contribution 10 %
18Solapith (Indian Cork)Beneficiary's own contribution 5 %
19Silver JewelleryBeneficiary's own contribution 10 %
20Silver JewelleryBeneficiary's own contribution 5 %
21Shoe PolishingBeneficiary's own contribution 10 %
22Shoe PolishingBeneficiary's own contribution 5 %
23Saree PolishingBeneficiary's own contribution 10 %
24Saree PolishingBeneficiary's own contribution 5 %
25Sal Leaf PlateBeneficiary's own contribution 10 %
26Sal Leaf PlateBeneficiary's own contribution 5 %
27Sabai GrassBeneficiary's own contribution 10 %
28Sabai GrassBeneficiary's own contribution 5 %
29Readymade GarmentsBeneficiary's own contribution 10 %
30Readymade GarmentsBeneficiary's own contribution 5 %
31Poultry FeedBeneficiary's own contribution 10 %
32Poultry FeedBeneficiary's own contribution 5 %
33Polymer Stamp & LaminationBeneficiary's own contribution 10 %
34Polymer Stamp & LaminationBeneficiary's own contribution 5 %
35Paper GlassBeneficiary's own contribution 10 %
36Paper GlassBeneficiary's own contribution 5 %
37Paddy ProcessingBeneficiary's own contribution 10 %
38Paddy ProcessingBeneficiary's own contribution 5 %
39Optical Lens GrindingBeneficiary's own contribution 10 %
40Optical Lens GrindingBeneficiary's own contribution 5 %
41Motor RewindingBeneficiary's own contribution 10 %
42Motor RewindingBeneficiary's own contribution 5 %
43Leaf Cup Plate MakingBeneficiary's own contribution 10 %
44Leaf Cup Plate MakingBeneficiary's own contribution 5 %
45Jute Diversified ProductsBeneficiary's own contribution 10 %
46Jute Diversified ProductsBeneficiary's own contribution 5 %
47Grocery ShopBeneficiary's own contribution 10 %
48Grocery ShopBeneficiary's own contribution 5 %
49Gate & GrillBeneficiary's own contribution 10 %
50Gate & GrillBeneficiary's own contribution 5 %
51Fancy terrakota & Utility ArticlesBeneficiary's own contribution 10 %
52Fancy terrakota & Utility ArticlesBeneficiary's own contribution 5 %
53Exercise BookBeneficiary own contribution 10 %
54Exercise BookBeneficiary own contribution 5 percent
55Daliya MakingBeneficiary own contribution 10 percent
56Daliya MakingBeneficiary own contribution 5 percent
57Cycle Repairing ShopBeneficiary own contribution 10 percent
58Cycle Repairing ShopBeneficiary own contribution 5 percent
59Cyber CafeBeneficiary own contribution 5 percent
60Cyber CafeBeneficiary own contribution 10 percent
61Concrete Cement ProductsBeneficiary own contribution 10 percent
62Concrete Cement ProductsBeneficiary own contribution 5 percent
63Conch shell BangleBeneficiary own contribution 10 percent
64Conch shell BangleBeneficiary own contribution 5 percent
65Cleaning PowderBeneficiary own contribution 10 percent
66Cleaning PowderBeneficiary own contribution 5 percent
67Clay PotBeneficiary own contribution 10 percent
68Clay PotBeneficiary own contribution 5 percent
69Broom MakingBeneficiary own contribution 10 percent
70Broom MakingBeneficiary own contribution 5 percent
71Book BindingBeneficiary own contribution 10 percent
72Book BindingBeneficiary own contribution 5 percent
73BindiBeneficiary own contribution 10 percent
74BindiBeneficiary own contribution 5 percent
75Beauty ParlourBeneficiary own contribution 10 percent
76Beauty ParlourBeneficiary own contribution 5 percent
77Batique PrintingBeneficiary own contribution 10 percent
78Batique PrintingBeneficiary own contribution 5 percent
79Bamboo CraftBeneficiary own contribution 10 percent
80Bamboo CraftBeneficiary own contribution 5 percent
81Ball pen refill manufacturingBeneficiary own contribution 10 percent
82Ball pen refill manufacturingBeneficiary own contribution 5 percent